Sinds kort klust Klus& Zus ook voor Quartz
Diverse onderhoudsklussen in het vastgoed